Hải Dương xác định hơn 1.000 F1
Hải Dương xác định hơn 1.000 F1

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xác định riêng nhóm bệnh nhân liên quan ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi đã tiếp xúc gần với 987 người.

-->